Aktualności

Zmiany w harmonogramie realizacji projektu

W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą m. in. naliczania podatku VAT od dotacji, zmianie ulega harmonogram realizacji projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”.

Działania przygotowawcze przed budową instalacji OZE tj. podpisanie umowy, wpłaty zaliczek oraz uzupełnianie list, zaplanowane wstępnie na lato i jesień 2018 r. zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu interpretacji. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem realizacji projektu.

Podpisanie umowy na OZE w Białej Podlaskiej

W dniu dzisiejszym prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk i marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”. Dzięki wsparciu środków unijnych w wysokości 9 mln zł, na terenie naszego miasta, do końca 2019 r. zostanie wykonanych 829 instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt przygotowany przez Urząd Miasta Biała Podlaska jest największym w województwie lubelskim przedsięwzięciem dotyczącym małych instalacji OZE.

Obecnie Urząd Miasta Biała Podlaska oczekuje na indywidualną interpretację dot. podatku VAT, o którą wystąpił do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Po jej otrzymaniu Urząd niezwłocznie poinformuje uczestników projektu o aktualnych kosztach udziału w projekcie i dalszych działaniach.

Bieżące informacje dot. projektu, w tym m.in. zaktualizowany harmonogram projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.oze.bialapodlaska.pl.

Są pieniądze na dofinansowanie instalacji OZE!

Informujemy, że po zwiększeniu alokacji i zakończeniu procedury odwoławczej projekt pn. „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana w ciągu najbliższych tygodni.
Projekt przygotowany przez Urząd Miasta Biała Podlaska jest największym w województwie lubelskim przedsięwzięciem dotyczącym małych instalacji OZE. Koszt projektu to ponad 12 mln zł, z czego prawie 9 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje i zakwalifikowali się do udziału w projekcie otrzymają dofinansowanie do wybranych przez siebie instalacji.
(więcej…)

❮ nowsze