Aktualności

Uzupełniający nabór do projektu

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości przejścia na ekologiczne źródła energii w ramach projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”. Wciąż posiadamy wolne miejsce na instalację kotła na biomasę oraz powietrznej pompy ciepła.

Kocioł na biomasę może być wykorzystywany w instalacji c.o. i c.w.u. wyłącznie na potrzeby bytowe w budynku mieszkalnym (tj. uzyskane ciepło nie może być wykorzystywana w budynku inwentarskim lub innym budynku związanym z produkcją rolną lub działalnością gospodarczą). Instalacja nie może być zamontowana pod adresem gdzie zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

Powietrzne pompy ciepła dostarczają ciepło niezbędne do ogrzania wody użytkowej. Wyposażone w inteligentny sterownik dotykowy sprowadzają zarządzanie pracą pompy do wyboru programu pracy. Powietrzne pompy ciepła instalowane wewnątrz domu optymalnie wkomponowują się w design wnętrza. Gwarantują znaczne obniżenie kosztów ogrzewania wody. Same pompy ciepła powietrze-woda są łatwe w montażu i efektywne w użytkowaniu.

Formularze deklaracji uczestnictwa jest udostępniony na stronie internetowej projektu www.oze.bialapodlaska.pl oraz wyłożony na sali obsługi Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Deklarację należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OZE” w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21- 500 Biała Podlaska, pokój nr 8 w terminie od 20 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019 r.

Złożenie niekompletnej, bądź nierzetelnie wypełnionej deklaracji skutkuje jej odrzuceniem.

Deklaracja udziału w projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” 2019 – kocioł na biomasę
Deklaracja udziału w projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” 2019 – pompa ciepła

Dofinansowanie do wymiany kotłów

W związku z wyczerpaniem listy rezerwowej uczestników projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” ogłasza się dodatkowy nabór chętnych na instalację kotła na biomasę.

W projekcie przewidziana jest instalacja automatycznego kotła na biomasę z palnikiem pelletowym o modulowanej mocy 7,5 – 25 kW wraz z zasobnikiem na pellet, podajnikiem oraz sterownikiem. Szacowany koszt instalacji to około 22 000 złotych brutto wkład mieszkańca to ok 6 000 zł. Kocioł na biomasę może być wykorzystywany w instalacji c.o. i c.w.u. wyłącznie na potrzeby bytowe w budynku mieszkalnym (tj. uzyskane ciepło nie może być wykorzystywana w budynku inwentarskim lub innym budynku związanym z produkcją rolną lub działalnością gospodarczą). Instalacja nie może być zamontowana pod adresem gdzie zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

Formularz deklaracji uczestnictwa jest udostępniony na stronie internetowej projektu www.oze.bialapodlaska.pl oraz wyłożony na sali obsługi Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Deklarację należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OZE” w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21- 500 Biała Podlaska, pokój nr 8 w terminie od 8 do 31 lipca 2019 r.

Złożenie niekompletnej, bądź nierzetelnie wypełnionej deklaracji skutkuje jej odrzuceniem.

Deklaracja udziału w projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” 2019

Zmiany w harmonogramie realizacji projektu

W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą m. in. naliczania podatku VAT od dotacji, zmianie ulega harmonogram realizacji projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”.

Działania przygotowawcze przed budową instalacji OZE tj. podpisanie umowy, wpłaty zaliczek oraz uzupełnianie list, zaplanowane wstępnie na lato i jesień 2018 r. zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu interpretacji. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem realizacji projektu.

starsze ❯