Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska

Rozwój technologii we wszystkich dziedzinach życia, jest w dzisiejszych czasach rzeczą tak naturalną, że nie sposób aby nie dotyczył także sposobów uzyskiwania energii elektrycznej czy ciepła do ogrzania budynku i wody. W przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energii, OZE to takie źródła, które są w stanie odnowić się w krótkim okresie czasu a ich wykorzystanie nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. Zaliczyć do nich możemy m.in.: promieniowanie słoneczne, biomasę, czy powietrze.

Projekt przygotowany przez Urząd Miasta Biała Podlaska jest największym w województwie lubelskim przedsięwzięciem dotyczącym odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Koszt projektu to ponad 12 mln zł, z czego prawie 9 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Mieszkańcy Białej Podlaskiej, którzy złożyli deklaracje i zakwalifikowali się do udziału w projekcie otrzymają dofinansowanie do wybranych przez siebie instalacji. Zrealizowanych zostanie łącznie 829 instalacji, w tym: 304 zestawy kolektorów słonecznych, 201 instalacji fotowoltaicznych, 228 powietrznych pomp ciepła oraz 96 pieców na biomasę. Ponadto zostanie wdrożony system do zarządzania energią z OZE w oparciu o technologie informacyjno – komunikacyjne.

Uczestnicy projektu wykorzystywać będą instalacje zlokalizowane w obiektach mieszkalnych, co wpłynie na obniżenie kosztów ich utrzymania. Dla wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej istotny będzie efekt ekologiczny. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia w mieście, a także ograniczy zagrożenia zdrowotne związane z zanieczyszczeniem powietrza.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.