Szacowany koszt instalacji

Rodzaj instalacji

Koszt instalacji brutto

Dotacja UE

koszty mieszkańca

2 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny

12 755

9 155

3 600

2 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym

15 018

9 518

5 500

3 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny

13 842

10 042

3 800

3 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym

16 283

10 383

5 900

4 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny

14 993

10 893

4 100

2,65 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny

17 684

13 884

3 800

2,65 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym

20 953

14 453

6 500

3,18 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny

20 556

16 156

4 400

3,18 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym

24 382

16 782

7 600

4,24 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny

25 187

19 787

5 400

4,24 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym

29 365

20 265

9 100

pompy ciepła powietrzne do cwu 1,7kW

11 635

8 435

3 200

kocioł na biomasę

22 028

16 028

6 000

Tabela szacunkowych kosztów instalacji oraz wkładu mieszkańca w projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.