Szacowany koszt instalacji

Tabela kosztów instalacji oraz wkładu mieszkańca w projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, przeliczona po podpisaniu umowy z Wykonawcą instalacji.

Rodzaj instalacji Koszt instalacji brutto
Dotacja UE
Koszty mieszkańca
2 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 9 480,00 6 980,00 2 500,00
2 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym 11 310,00 7 310,00 4 000,00
3 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 10 960,00 8 160,00 2 800,00
3 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym 13 020,00 8 520,00 4 500,00
4 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 13 000,00 9 700,00 3 300,00
2,65 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 10 670,00 8 370,00 2 300,00
2,65 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 13 730,00 9 430,00 4 300,00
3,18 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 14 000,00 11 000,00 3 000,00
3,18 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 17 650,00 12 150,00 5 500,00
4,24 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 17 040,00 13 340,00 3 700,00
4,24 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 21 280,00 14 680,00 6 600,00
pompy ciepła powietrzne do cwu 1,7kW 9 580,00 7 380,00 2 200,00
kocioł na biomasę 16 990,00 11 190,00 5 800,00