Szacowany koszt instalacji – II etap

Tabela szacunkowych kosztów instalacji oraz wkładu mieszkańca w projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Kolektory słoneczne

Rodzaj instalacji Koszt instalacji brutto (zł) Dotacja UE (zł) Koszty mieszkańca (zł)
2 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 11.150,00 4.660,00 6.490,00
2 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym 12.690,00 4.660,00 8.030,00
3 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 12.770,00 5.410,00 7.360,00
3 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym 14.540,00 5.410,00 9.130,00
4 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 14.930,00 6.410,00 8.520,00
4 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym 17.000,00 6.410,00 10.590,00

Panele fotowoltaiczne

Rodzaj instalacji Koszt instalacji brutto (zł) Dotacja UE (zł) Koszty mieszkańca (zł)
2,17 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 10.930,00 5.060,00 5.870,00
3,10 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 15.470,00 7.160,00 8.310,00
3,10 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 15.470,00 7.160,00 8.310,00
4,34 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 21.510,00 9.960,00 11.550,00
4,34 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 21.510,00 9.960,00 11.550,00
5,58 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 27.560,00 12.760,00 14.800,00
5,58 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 27.560,00 12.760,00 14.800,00