Szacowany koszt instalacji – II etap

Tabela szacunkowych kosztów instalacji oraz wkładu mieszkańca w projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Kolektory słoneczne

Rodzaj instalacji Koszt instalacji brutto (zł) Dotacja UE (zł) Koszty mieszkańca (zł)
2 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 10.051,00 4.503,00 5.548,00
2 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym 11.509,00 4.528,00 6.981,00
3 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 11.217,00 5.043,00 6.174,00
3 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym 12.837,00 5.068,00 7.769,00
4 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 12.660,00 5.711,00 6.949,00
4 panele kolektorów słonecznych – poza budynkiem mieszkalnym 14.480,00 5.736,00 8.744,00

Panele fotowoltaiczne

Rodzaj instalacji Koszt instalacji brutto (zł) Dotacja UE (zł) Koszty mieszkańca (zł)
2,17 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 9.690,00 4.486,00 5.204,00
3,10 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 14.414,00 6.673,00 7.741,00
3,10 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 14.414,00 6.673,00 7.741,00
4,34 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 18.950,00 8.773,00 10.177,00
4,34 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 18.950,00 8.773,00 10.177,00
5,58 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 25.106,00 11.623,00 13.483,00
5,58 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 25.106,00 11.623,00 13.483,00