Są pieniądze na dofinansowanie instalacji OZE!

Informujemy, że po zwiększeniu alokacji i zakończeniu procedury odwoławczej projekt pn. „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana w ciągu najbliższych tygodni.
Projekt przygotowany przez Urząd Miasta Biała Podlaska jest największym w województwie lubelskim przedsięwzięciem dotyczącym małych instalacji OZE. Koszt projektu to ponad 12 mln zł, z czego prawie 9 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje i zakwalifikowali się do udziału w projekcie otrzymają dofinansowanie do wybranych przez siebie instalacji.

Do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 2410 deklaracji udziału w projekcie. Ze względu na ograniczenia dot. łącznej mocy instalacji, wynikające z regulaminu konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski, konieczne było ograniczenie liczby instalacji do dopuszczalnych wartości. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydowała kolejność zgłoszeń. W ten sposób została wyłoniona grupa docelowa ostatecznych odbiorców projektu. Łącznie zostanie zrealizowanych 829 instalacji, w tym: 304 zestawy kolektorów słonecznych, 201 instalacji fotowoltaicznych, 228 powietrznych pomp ciepła oraz 96 pieców na biomasę.
Obecnie Urząd Miasta Biała Podlaska wystąpił do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o indywidualną interpretację dot. podatku VAT. Po jej otrzymaniu Urząd niezwłocznie poinformuje o aktualnych kosztach udziału w projekcie i dalszych działaniach.
Bieżące informacje dot. projektu będą zamieszczane na dedykowanej projektowi stronie internetowej www.oze.bialapodlaska.pl.

❮ wróć do listy