Rozliczenie końcowe – II etap

Rozliczenie końcowe mieszkańców w projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – etap II” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Rodzaj instalacji Pobrana zaliczka od mieszkańca (zł) Wysokość wkładu własnego mieszkańca (zł) Kwota do zwrotu (zł)
2 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 5 548,00 4 564,83 983,17
3 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 6 174,00 4 984,46 1 189,54
4 panele kolektorów słonecznych – budynek mieszkalny 6 949,00 5 503,17 1 445,83
2,17 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 5 204,00 4 227,22 976,78
3,10 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 7 741,00 5 927,14 1 813,86
3,10 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 7 741,00 5 927,14 1 813,86
4,34 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 10 177,00 7 559,04 2 617,96
4,34 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 10 177,00 7 559,04 2 617,96
5,58 kW instalacja fotowoltaiczna – budynek mieszkalny 13 483,00 9 773,77 3 709,23
5,58 kW instalacja fotowoltaiczna – poza budynkiem mieszkalnym 13 483,00 9 773,77 3 709,23