Kolektory słoneczne

Energia promieniowania słonecznego jest niewyczerpalnym źródłem energii, gdyż trwałość słońca szacuje się na 5 miliardów lat. Stanowi ona ogromny potencjał do wykorzystania, szacuje się że docierająca ilość energii na powierzchnię kuli ziemskiej przekracza 15.000 razy roczne potrzeby ludzkości

Wykorzystanie energii słonecznej możliwe jest zarówno do wytwarzania ciepła jak i energii elektrycznej. W budynkach mieszkalnych ciepło stanowi zazwyczaj około 70-80 % rocznego bilansu energetycznego, a więc uzyskane oszczędności w budżecie domowym są przede wszystkim dogodne do uzyskania na drodze ograniczenia zużycia ciepła.

Zastosowanie instalacji solarnej przekłada się wprost na obniżenie zużycia paliwa i skrócenie czasu pracy kotła grzewczego w domu. Dzięki temu obniża się niską emisję zanieczyszczeń, która jest głównym problemem większości rejonów w Polsce.

Panel solarny składa się z:

  • Absorbera – który pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia je na ciepło. Składa się z blachy miedzianej lub aluminiowej, cechuje go wysoka absorpcja promieniowania słonecznego
  • Orurowanie – czyli układ przewodów odbierających z absorbera wytwarzane ciepło
  • Obudowa – chroniąca kolektor przed wpływem warunków atmosferycznych
  • Przykrycie szklane – zapewnia ochronę kolektora przed przed utratą ciepła oraz wpływem warunków zewnętrznych

Rys.1 – Przekrój panelu solarnego.

Źródło: http://oze.bialapodlaska.pl/wp-content/uploads/2013/10/kolektor_plaski_schemat_pl1.jpg

Instalacja pracujący przez cały rok, musi mieć w obiegu czynnik niezamarzający. Zazwyczaj jest to roztwór glikolu. Woda ogrzewa się w wymienniku, przepływa do zasobnika gdzie zamontowana jest wężownica oraz grzałka elektryczna. Gdy promieniowanie słoneczne jest zbyt słabe, grzałka stanowi dodatkowe źródło ciepła dla wody.

Rys.2 – Instalacja z kolektorem oraz zasobnikiem z pojedynczą wężownicą i grzałka elektryczną.

Źródło: https://www.budujemydom.pl/kolektory-sloneczne/8982-ogrzewanie-cieplej-wody-uzytkowej-kolektorami-slonecznymi

Rys.3 – Porównanie kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Źródło: https://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/kolektory-sloneczne/kolektory-sloneczne-jakich-efektow-mozna-sie-spodziewac.html