Harmonogram projektu

 

lipiec 2018 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a Województwem Lubelskim
w sprawie dofinansowania Projektu

październik – listopad 2018 r.

Uzyskanie przez Gminę Miejską Biała Podlaska indywidualnej interpretacji
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie podatku VAT od dotacji

luty – marzec 2019 r.

Zawarcie umów pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a uczestnikami, regulujących kwestie
organizacyjne i finansowe – określenie wysokości udziału mieszkańca w kosztach realizacji zadania

luty – marzec 2019 r.

Wpłaty zaliczek przez mieszkańców

marzec – czerwiec 2019 r.

Aktualizacja dokumentacji technicznej, przygotowanie dokumentacji przetargowej

lipiec 2019 r.

Uzupełnienie listy podstawowej uczestników projektu

lipiec – sierpień 2019 r.

Postępowanie przetargowe – wybór wykonawcy robót instalacyjnych,
określenie ostatecznych kosztów udziału w projekcie

sierpień – wrzesień 2019 r.

Aneksy do umów z mieszkańcami, wpłata pozostałej części wkładu własnego w projekcie
Rozpoczęcie prac instalacyjnych

lipiec 2020 r.

Zakończenie prac instalacyjnych

lipiec 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu