Harmonogram projektu

 

lipiec 2018 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a Województwem Lubelskim
w sprawie dofinansowania Projektu

październik – listopad 2018 r.

Uzyskanie przez Gminę Miejską Biała Podlaska indywidualnej interpretacji
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie podatku VAT od dotacji

luty – marzec 2019 r.

Zawarcie umów pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a uczestnikami, regulujących kwestie
organizacyjne i finansowe – określenie wysokości udziału mieszkańca w kosztach realizacji zadania

luty – marzec 2019 r.

Wpłaty zaliczek przez mieszkańców

marzec – kwiecień 2019 r.

Wybór wykonawcy robót instalacyjnych, określenie ostatecznych kosztów udziału w projekcie

marzec – kwiecień 2019 r.

Ewentualne uzupełnienie listy podstawowej uczestników projektu

kwiecień 2019 r.

Aneksy do umów z mieszkańcami, wpłata pozostałej części wkładu własnego w projekcie

kwiecień-maj 2019 r.

Rozpoczęcie prac instalacyjnych

październik 2019 r.

Zakończenie prac instalacyjnych

listopad 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu