Harmonogram projektu

 

lipiec 2018 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a Województwem Lubelskim
w sprawie dofinansowania Projektu

październik – listopad 2018 r.

Uzyskanie przez Gminę Miejską Biała Podlaska indywidualnej interpretacji
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie podatku VAT od dotacji

listopad – grudzień 2018 r.

Weryfikacja listy podstawowej uczestników projektu. Zawarcie umów pomiędzy Gminą Miejską
Biała Podlaska a uczestnikami, regulujących kwestie organizacyjne i finansowe – określenie wysokości
udziału mieszkańca w kosztach realizacji zadania i wezwanie do wpłaty zaliczki

grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.

Wpłaty zaliczek przez mieszkańców – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania

styczeń – luty 2019 r.

Ewentualne uzupełnienie listy podstawowej uczestników projektu

marzec 2019 r.

Wybór wykonawcy robót instalacyjnych, określenie ostatecznych kosztów udziału w projekcie

marzec 2019 r.

Wezwanie do zapłaty pozostałej części wkładu własnego w projekcie

marzec – kwiecień 2019 r.

Wpłaty pozostałej części wkładu własnego – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania

kwiecień 2019 r.

Rozpoczęcie prac instalacyjnych

wrzesień 2019 r.

Zakończenie prac instalacyjnych

listopad 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu