Harmonogram projektu

 

maj 2018 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a Województwem Lubelskim
w sprawie dofinansowania Projektu

czerwiec 2018 r.

Uzyskanie przez Gminę Miejską Biała Podlaska indywidualnej interpretacji
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie podatku VAT od dotacji

lipiec 2018 r.

Weryfikacja listy podstawowej uczestników projektu. Zawarcie umów pomiędzy Gminą Miejską
Biała Podlaska a uczestnikami, regulujących kwestie organizacyjne i finansowe – określenie wysokości
udziału mieszkańca w kosztach realizacji zadania i wezwanie do wpłaty zaliczki

sierpień 2018 r.

Wpłaty zaliczek przez mieszkańców – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania

sierpień – wrzesień 2018 r.

Ewentualne uzupełnienie listy podstawowej uczestników projektu

grudzień 2018 r.

Wybór wykonawcy robót instalacyjnych, określenie ostatecznych kosztów udziału w projekcie

styczeń 2019 r.

Wezwanie do zapłaty pozostałej części wkładu własnego w projekcie

styczeń – luty 2019 r.

Wpłaty pozostałej części wkładu własnego – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania

marzec 2019 r.

Rozpoczęcie prac instalacyjnych

wrzesień 2019 r.

Zakończenie prac instalacyjnych

listopad 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu